| AZ | EN | RU


REDAKSİYA HEYƏTİ


Baş redaktor:
Nazim Qasımov

Baş redaktorun müavini:
Kamil Hacımuradov

Redaksiya heyəti:
Teymur Musayev
Rauf Ağayev
Elsevər Ağayev
Cəmil Əliyev
Əhliman Əmiraslanov
Elmar Qasımov
Məmmədəli Meybəliyev
Rahim Əliyev

Məsul katib:
Təyyar Eyvazov